(4) Valparaiso Valpo 73, UIC 63 (9) UIC (5) Milwaukee UWM 83, Detroit 73 (8) Detroit (6) Oakland OU 96, YSU 92 (ot) (7) YSU () Valparaiso WSU 73, OU 57 () Milwaukee
(3) WSU UWM 74, Valpo 57 () Oakland (1) Green Bay WSU 68, CSU 63 () Milwaukee
(2) CSU UWM 73, GB 66 (ot) () WSU () Milwaukee UWM 69, WSU 63 () WSU
() Milwaukee